- Från dåligt till mycket godkänt!

Sanering efter virus och bakterier

Droppsmitta:

När virus eller bakterier slår till antingen där hemma eller på arbetsplatsen kan läget kännas ganska hopplöst. Men ta det lugnt: vi har ett väl tilltaget lager av både ytsprit och andra virus/bakteriedödande kemikalier på hyllan. Våra tekniker bär godkänd klass 3-skyddsutrustning från topp till tå på alla uppdrag, vilket innebär att risken för korskontaminering (smittspridning) i era lokaler eller fordon är väldigt liten.

Med väl inarbetade säkerhetsrutiner i saneringshantering av tex droppsmitta, är vi företaget ni ska ringa!

Luftburen smitta:

Misstänker Ni att det däremot skulle finnas luftburen smitta i era lokaler, finns det studier som visar att ozon har en väldigt god effekt på att döda luftburet virus. Vi har ett väl tilltaget lager av ozonaggregat i olika storlekar, beroende på hur stora dem smittade utrymmena är. Kontakta oss för mer information om ni vill beställa denna tjänsten.

Källa (artikel på engelska): https://www.nature.com/articles/srep11431