- Från dåligt till mycket godkänt!

En del av våra saneringstjänster:

/spoilex_yvonne.jpg

 

- Brottsplatssanering

- Bortforsling av döda djur (råttor, möss, katter, vilt, fåglar etc)

- Blodsanering (oavsett smitta eller mängd blod)

- Misärsanering (samlare)

- Ozonsanering, dödar virus samt reducering av dålig odör!

- Liksanering

- Nikotinsanering (vi återställer till nyskick!)

- Självmord/självmordsförsök

- Fekalsanering (avföring)

- Totalrenovering efter liksanering eller efter brandskada

- Allergisanering efter katt och hund

- Brandsanering efter brand, rök och sot

- Fuktmätning i samband med eventuell skada från urin, blod och kroppsvätskor

- Tömning av dödsbo/kasta grovavfall

- Rivning av skadad egendom som till följd av tobaksrök, brand eller dödsfall

- Ommålning med oljebaserad spärrfärg (kapslar in dålig odör)

- Golvbyte som till följd av tobaksrök, brand eller dödsfall

- Urinsanering

- Ångtvätt

- Ägg kastade på fasad och fönster

- Sanering av missfärgade silikonfogar

- Svartmögelsanering

- Odörsanering (dålig lukt, se ozonsanering)

- Sanering efter djururin, djurfekaler och djurpäls

Finns inte det du behöver hjälp med med på listan? Kontakta oss på: 0735-03 55 42, så kan vi säkert hjälpa dig!